خدایان باستان

دنیای اساطیر باستان

الهه باروری، خوشبختی و عشق

فریجا، یکی از الهه های باستانی در فرهنگ آلمانی است که معنای نام او "بانو" است. این بانوی زیبا، الهه باروری، خوشبختی و عشق است.

درخت زیزفون نیز سمبل مقدس این الهه به شمار می رود.

"فریجا" دختر الهه دریا "ان جورد" و "اسکادی" است و با بسیاری از الهه های باستانی آلمان نیز خویشاوند است. اما ناگهان تمام خویشاوندانش ناپدید می شوند و او سوگوار تمام جهان را به دنبال آنها می گردد.

در این گشت و گذار او اشکهای طلایی اش را فراموش می کند. وقتی این اشکها به دریا می ریزند، کهربا می شوند.

فریجا در "فلکوانگ" در آسکارد زندگی می کند. فلکوانگ نهمین اقامتگاه الهه های آلمانی است.

فریجا، بانوی گربه ها نیز هست. او دلیل جنگ و دعوای گربه ها ست و نخستین بار دو گربه به نامهای "بیگول" و "ترجگول" سر گردن بند فریجا با هم دعوا می کنند. علامت مشخصه فریجا، گردن بند اوست.

فریجا مالک یک لباس جادویی شاهین نیز هست که با آن می تواند همچون یک باز در آسمان پرواز کند.

فریجا برجسته ترین الهه اسطوره ای در شمال اروپاست. در سوئد و نروژ، مکانهای زیادی به اسم او، نامگذاری شده اند.

فریجا با صدای دلنشینی، ترانه عشق را می خواند و در مواقع عشق او را می خوانند و امواج صدای دل نشینش، طنین افکن می شود.

فریجا به همراه برادرش فریر به عنوان قدرتهای لطیف مطرح هستند.

الهه های زیادی در دام عشق فریجا افتاده اند.

یکی از القاب فریجا، جفجون است. فریجا القاب زیادی دارد  از جمله ماردول، هورن، گفن، سور، فریا و فری.

روز جمعه به فریجا، این الهه زیبا تعلق دارد.
+ نوشته شده در  ساعت   توسط صالح   |